Strona główna
  tygodniowa norma czasu pracy

I'll take everything

Temat: Czas pracy
Nie jest to zgodne z KP. Tygodniowa norma czasu pracy powinna wynosić 32 godziny . A za pozostałe godziny tzn.8 godzin dodatkowych tygodniowo powinno być obliczone wynagrodzenie jak za normalne godziny . Dopiero powyżej normy czyli 40 godzin tygodniowo - nalicza się godziny nadliczbowe . Zmiana taka wyklucza również ewentualne skorzystanie z zasiłku dla bezrobotnych .-
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1549Temat: DOPUSZCZALNA LICZBA GODZIN PRACY PONAD OKREŚLONY W UMOWIE W
...przekraczająca normy obowiązujące pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, a więc np. 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 na tydzień. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługiwałoby wówczas za pracę ponad normę ustaloną w umowie o pracę normalne wynagrodzenie bez dodatków z tytułu pracy nadliczbowej. Dodatki takie przysługiwałyby jedynie wówczas, gdy przekroczona zostałaby dzienna lub tygodniowa norma czasu pracy przewidziana w obowiązujących przepisach. Należy przy tym stwierdzić, że art. 151 par. 5 k.p sformułowany został w sposób, który nie pozwala na jego jednoznaczną interpretację i tylko pozornie dostosowuje polskie prawo do prawa unijnego (zakazującego dyskryminacji pracowników niepełnowymiarowych). Dlatego cześć autorów uważa, że liczba ustalonych godzin tygodniowych powinna być niższa od...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=41829


Temat: dzień wolny za pracę w sobotę!!!
Witam. Mam pracownicę która pracuje w każdą sobotę 6 godzin. Tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin i faktycznie tak jest, pracuje po 8 godzin dziennie. Co zrobić z tą sobotą, żeby ewidencja pracownicza się zgadzała??? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19429


Temat: Jaki tygodniowy wymiar czasu pracy
Zatrudnilismy pracownika na 1/3 etatu. Czy jego tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40/3=13,33 czyli 13godzin i 30 minut?? Czy w normalnym systemie czasu pracy moze on pracowac np. poniedzialek 8god. wtorek 5,3godz.??
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19147


Temat: Informacja o organizacji pracy
To znaczy, że wystarczy ten załącznik do umowy w którym jest dobowa i tygodniowa norma czasu pracy, ile urlopu na dany rok, ile za czas trwania umowy oraz okres wypowiedzenia niniejszej umowy?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19425


Temat: zapis o równoważnym czasie pracy
I temat: pracownicy pracują od poniedziałku do piątku w równoważnym systemie czasu pracy (hotel). Jak powinien prawidłowo brzmieć zapis w informacji do umowy w odniesieniu do dobowego i tygodniowego normy czasu pracy? czy prawidłowe jest brzmienie? 1. dobowa norma czasu pracy wynosi nie więcej niż- 12 godz. w systemie równoważnym czasu pracy; 2. tygodniowa norma czasu pracy - przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy; 3. okres rozliczeniowy - 1 miesiąc. II temat: pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu, świadcząc pracę w różne dni (jest raz lub dwa razy w tygodniu w siedzibie firmy) co powoduje,że raz jest dłużej raz krócej w pracy. Większość pracy pracownik wykonuje w swoim domu. Czy w odniesieniu do tego pracownika prawidłowym byłby zapis o równoważnym...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14786


Temat: jak powinny wyglądać informacje dodatkowe dotyczące zatrudn
...pracownika o wskazanych powyżej pozaumownych warunkach wynika z konieczności dostosowania prawa pracy do wymogów Dyrektywy Nr 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy podania pracownikowi do wiadomości warunków jego umowy o pracę lub stosunku pracy. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2004 r. termin na przekazanie im informacji o pozaumownych warunkach upływa 30 czerwca 2004 r. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy Pracodawca powinien pamiętać, że nie wszystkich pracowników obowiązują normy czasu pracy określone w kodeksie pracy (czyli 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa). Część pracowników, na podstawie przepisów innych ustaw, uprawniona jest do niższych norm czasu pracy – dotyczy to np. pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13931


Temat: podstawowy system czasu pracy
Czy wystarczy zapis w regulaminie pracy, że pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godz. na dobę i przecietnie 40 godz. na tydzień w okresie rozlicz. 3 miesięcznym oraz ze względu na organizację pracy tygodniowa norma czasu pracy jest elastyczna, albowiem dopuszcza się możliwość pracy więcej niż 40 godz. w danym tygodniu ( np. 6 dni pracy w tygodniu ), z uwzględnieniem przeciętnie 40 godz. normy tygodniowej wg opracowanego harmonogramu pracy ? Praca wg harmonogramu dla pewnej grupy pracowników jest na 2 zmiany od 7,30 do 15,30 -I zmiana, od 10,00 do 18,00- II zmiana z tym, że jeżeli pracownik ma zaplanowaną pracę w sobotę dostaje wolne w inny...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=43453


Temat: zapis w załączniku do umowy
Bardzo prosze o podpowiedź czy prawidłowy jest nst. zapis w załączniku do umowy o pracę dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu, który świadczy pracę raz w tygodniu (mniej niz 10 godz.ale taka jest umowa słowna między stronami): Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy strony ustalają, że: -dobowa norma czasu pracy wynosi - 10 godz. raz w tygodniu; - tygodniowa norma czasu pracy wynosi - 10 godz.; -urlop wypoczynkowy nalezny w 2004 r. wynosi - 7 dni (56 godz.[czy 52 godz., bo 208:4= 52?]. (termin wypłaty wynagrodzenia określony jest w regulaminie wynagrodzenia,okres wypowiedzenia natomiast określono w umowie o pracę-więc uważam,że nie trzeba tego umieszczać w załączniku do umowy) i dalej: Zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy strony ustalają, że praca ponad 10 godzin na dobę w...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11692


Temat: Prośba o pomoc
...pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Napisz konkretnie tak jak wynika z przepisu. Poniżej podam Ci przykład takiej informacji. Informacja Działając na podstawie art. 29 § 3 K.P. informuję, że obowiązuje: 1. 8-godzinna dzienna norma czasu pracy i 40 godzinna tygodniowa norma czasu pracy, w okresie rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc 2. Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane raz w miesiącu, do ostatniego dnia na konto pracownika (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie pisemnej) 3. Obecność pracownika jest potwierdzana przez podpisanie listy obecności znajdującej się w firmie. 4. Przysługuje Panu(i) ....... dni urlopu wypoczynkowego, corocznego, płatnego. Urlop na żądanie (nie...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=861


Temat: Elik i Kadrowcy BARDZO PROSZĘ O POMOC...
Dzień dobry, I) jak to w końcu jest z ta norma czasu w szczegółowych warunkach zatrudnienia. Czy zawsze bez względu na etat pracy pracownika podaje sie "1. Praca w podstawowym systemie czasu pracy. Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin w 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym;dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin." Czy w szczegółowych warunkach nalezy rozgraniczyć pełnoetatowca jak wyżej i niepełnoetatowca np. 1/2 etatu ...... 4 godziny dziennie i ....20 godzin na tydzień ....? II) Czy należy wykazać w warunkach szczegółowych badź w umowie o prace pełnoetat. czy...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15045


Temat: Nie moge podardzic sobie z informacja dla pracowników którz
...szczegółowe waruki zatrudnia dla pracownika który świadczy prace zmianowo. Pracuje róznie, czasem od 11.00-19.00 czasem od 19.00-2.00 lub od 16-00 do 22-00 . Są to rózne dni tygodnia pracy w zaleznoiści od grafika w miesiącu,który ustala się na poczatku danego miesiaca. Mam problem jak zrobic pierwwszy punkt szczegółowych warunków zatrudnienia mówiący o : 1. Obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, natomiast tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, wynoszącym 1 miesiąc. Praca wykonywana ponad powyższe normy czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik będzie świadczył pracę ...............?????.......... w godzinach ............?????......... JAK TO WŁAŚCIWIE SFORMUŁOWAĆ, NIESTETY JESTEM POCZĄTKUJĄCA KADROWĄ I JAKO TAKO...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14890


Temat: czas pracy kierowcy wykon.transport na potrzeby własne
...z interpetacją czasu pracy Dla pracowników którzy czasami dla pracodawcy wykonują transport na potrzeby własne. Czy mogę rozliczać im czas pracy w systemie równoważnego czasu pracy tzn. wpisać im do informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, że dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godz, tygodniowa 40 godz lecz na charater zatrudnienia czas pracy może być wydłużony do 12 godz na dobe w okesie rozliczeniowym nie przekraczajacym 1 misiąca, a tygodniowa norma czasu pracy nie może przekroczyć 48 godz. Czy powiedzmy jeżeli w jednym dniu pracuje 11 czy 12 godz to w następnym moge skrócić mu czas pracy o te przepracowane nadgodziny??? pomóżcie jestem w tym temacie kompletnie zielona Bardzo proszę o pilna odpowiedz, poniewąz muszę właśnie rozliczyć godziny z góry dziekuję!!!!
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16834


Temat: umowa o pracę dla niepełnoetatowca
Czy dobrze zawarłam umowę o pracę na czas próbny (3 m-c) z pracownikiem na 3/5 etatu. Dobowa norma czasu pracy wynosi: 8 godz. a tygodniowa norma czasu pracy - 24 godz. (3 dni x 8 godz).Urlop wypoczynkowy obliczony proporcjonalnie (pracownikowi przysługuje roczny wymiar urlopu 20 dni)a więc 3/5 x 20 dni = 12 dni wymiar urlopu rocznego dla pracownika 3/5 etatu dalej 12 wym. roczny /12 m-c x 4 m-c = 4 dni (wpisałam na umowie)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=44676


Temat: jak powinny wyglądać informacje dodatkowe dotyczące zatrudn
...INFORMACJA O DODATKOWYCH WARUNKACH ZATRUDNIENIA imię i nazwisko pracownika miejsce zamieszkania W związku z zawartą umową o pracę w dniu ....................... r. pomiędzy ……………………… (nazwa pracodawcy) a Panem ..................................... informujemy, że: 1) Obowiązuje Pana/Panią: - 8 godzinna dobowa norma czasu pracy - przeciętnie 40 -godzinna tygodniowa norma czasu pracy. 2) Wypłata wynagrodzenia następuje co miesiąc do 10-go dnia miesiąca następującego po przepracowanym w formie przelewu na wskazane konto bankowe. 3) Posiada Pan prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ........ dni do wykorzystania w każdym roku kalendarzowym. 4) Okres wypowiedzenia zawartej umowy o pracę wynosi ........................ i kończy się w ostatnim dniu miesiąca . potwierdzenie...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=13931


Temat: Do Dordzi, Elik i innych kadrowców
Mam watpliwości co do płatnosci za przekroczenie przecietnej tygodniowej normy czasu pracy. Wg stanowiska PIP, aby stwierdzić, czy została przekroczona przeciętna tygodniowa norma czasu pracy, należy odjąć od liczby faktycznie przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym -liczbę godzin nadliczbowych wynikających z przekroczeń dobowych oraz wymiar czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego.Mam pytanie, jeżeli w okresie rozliczeniowym 3- mies. np. lipiec-sierpień-wrzesień pracownik pracuje dodatkowo w dzień wolny od pracy np. 8 godz. i nie ma już mozliwości wybrania dnia wolnego z różnych...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28401 Odnośniki
 : I'll take everything
 : tygodnik ziemi chrzanowskiej przełom
 : tygodnik dżwiękowy generalnej guberni
 : tygodniowe wczasy odchudzające
 . : : .
Copyright (c) 2008 I'll take everything | Designed by Elegant WPT